Lagning tänder

Förr eller senare i livet händer det att man känner ilningar eller smärta från någon tand. Det kan vara början på ett angrepp som bör kontrolleras av en tandläkare.

Vid lagning av hål i tänder används idag olika material beroende på hålets beskaffenhet och utsatthet för yttre påverkan.

Kompositmaterial
Vid mindre lagningar och där stor del av den egna tanden fortfarande är kvar används komposit som är en tandfärgad plastfyllning.