Tandteamets vårdfilosofi

Min personal och jag vill förmedla en varm och personlig atmosfär där vi vill dela med oss av vårt kunnande i behandlingen.
Vår ambition är att bygga förtroendefulla och trygga relationer till våra patienter. Med ledorden "hela människan i centrum" vill vi ge bästa möjliga service, omtanke och kvalitet.

VD tandläkare Stig Josbrant

Tandteamet-11 webb

Stig Josbrant

Jag är tandläkare sedan 1980. Har arbetat som privat tandläkare sedan 1991.
Före detta var jag anställd hos Folktandvården.

Hjärtligt välkommen
Stig

Tandteamet-9 webb

Maria Holmgren

Jag jobbar som tandhygienist och utför undersökningar samt förebyggande tandvård. Efter min examen 2010, arbetade jag vid folktandvården i Hortlax och Norrfjärden, hösten 2018 började jag på Tandteamet.

Hjärtligt välkommen
Maria

Tandteamet-8 webb

Birgitta Sandström

Jag är tandsköterska sedan 1979.
Jag arbetar med delegerade uppgifter samt profylax.

Hjärtligt välkommen
Birgitta

Tandteamet-6 webb

Camilla Josbrant

Jag är utbildad på tandläkar-högskolan i Umeå. Efter min examen 2006 arbetade jag vid Folktandvården i Hortlax och sedan 2010 på Tandteamet. Tandläkaryrket kombinerar mina intressen för människor, vård och skapande arbete.

Hjärtligt välkommen, Camilla                        

Tandteamet-7 webb

Margareta Granstedt

Jag är tandsköterska sedan 1985.
Jag arbetar med delegerade uppgifter samt profylax.

Hjärtligt välkommen
Margaretha

Tandteamet-10 webb

Annica Lidman

Jag har arbetat som tandsköterska sedan vintern 2015.
Mig träffar du vanligtvis i receptionen men jag jobbar även med delegerade uppgifter.

Hjärtligt välkommen
Annica